Δ v číslech: 13 firem, 4 815 zaměstnanců k 12/2021, 90,67 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Setkání personalistů firem v průmyslové zóně Triangle

Zpět na seznam článků

V průběhu covidové pandemie jsme komunikovali pouze formou telefonů či videokonferencí. Tato situace trvala dva roky. Nyní jsme opět mohli přistoupit k osobnímu setkání se zástupci firem působících v zóně, a to z oblasti personalistiky.

Dne 16. června 2022 proběhlo v pořadí 6. setkání, kde ředitel Krch seznámil zástupce firem s novinkami v zóně a jejím rozvojem. Poté navázal Ing. Pondělík, který seznámil účastníky s plánovanou dopravní obslužností průmyslové zóny, kterou bude od letošního prosince zajišťovat nový dopravce ze směru od Žatce, Mostu a Chomutova. Následně byly projednány možnosti a formy exkurzí ZŠ a SŠ ve výrobních závodech. Touto měkkou formou provádíme spolehlivou podporu budoucí pracovní síly zaměstnavatelů.

V závěru akce zazněla nezávazná prosba o sponzoring volnočasových, prázdninových aktivit ukrajinských občanů, pro které se průmyslová zóna Triangle stala druhým domovem.

Věříme, že setkání bylo pro všechny zúčastněné informačním přínosem, a i nadále budeme mít možnost se setkávat, projednávat další otázky podpory a rozvoje zóny.


Tiskovou zprávu připravila: Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.
V průmyslové zóně Triangle, dne 22. června 2022, 13.00 hod.