Δ v číslech: 15 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 72,58 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Uzavírka silnice I/27 v obci Žiželice. Více informací
Zpět

Lidské zdroje

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle z pohledu dostatku technicky vzdělaných lidských zdrojů pocházejících zejména z Ústeckého kraje a to minimálně s výhledem do střednědobého horizontu. Jako nástroj k tomu používá síť smluvní spolupráce se základními školami včetně jejich zřizovatelů a středními školami ze spádových měst Most, Chomutov, Louny a Žatec (bližší informace v rubrice Externí spolupráce).

SPZ Triangle, příspěvková organizace připravuje na míru exkursní balíčky pro žáky, jejich rodiče, učitele, kariérní a výchovné poradce, okresní hospodářské komory, úřady práce, případně další zájemce do výrobních prostor domácích a zahraničních firem podnikajících v SPZ Triangle.

Pro zvětšení grafu klikněte na obrázek...

Pro zvětšení grafu klikněte na obrázek...

Pro zvětšení grafu klikněte na obrázek...

Mapa dojezdových vzdáleností