Δ v číslech: 16 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 72,58 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Uzavírka silnice I/27 v obci Žiželice. Více informací
Zpět

Externí spolupráce

SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje udržitelný rozvoj průmyslové zóny Triangle z pohledu dostatku technicky vzdělaných lidských zdrojů pocházejících zejména z Ústeckého kraje, a to minimálně s výhledem do střednědobého horizontu. Jako nástroj k tomu používá síť smluvní spolupráce se základními školami včetně jejich zřizovatelů a středními školami ze spádových měst Most, Chomutov, Louny a Žatec. Dále spolupracujeme se státními a krajskými instutucemi se záměrem podpory rozvoje průmyslové zóny.

SPZ Triangle, příspěvková organizace připravuje na míru exkursní balíčky pro žáky, jejich rodiče, učitele, kariérní a výchovné poradce, okresní hospodářské komory, úřady práce, případně další zájemce do výrobních prostor domácích a zahraničních firem podnikajících v průmyslové zóně.

Spolupráce se státními a krajskými institucemi


Spolupráce se středními školami


Spolupráce se základmími školami


Spolupráce se státními a krajskými institucemi


V rámci další spolupráce s Ústeckým krajem se mimo jiné podílíme na tvorbě "Krajského akčního plánu vzdělávání" (KAP).


CzechInvest - Agentura pro podporu podnikání a investic
Svaz průmyslu a dopravy České republiky


Úřad práce České republiky
Zvláště spolupracujeme s jeho kontaktními pracovišti v okolí průmyslové zóny, a to s kontaktním pracovištěm v Chomutově, Mostě, Lounech a Žatci.


Krajská hospodářká komora Ústeckého kraje

Rovněž spolupracujeme s okresními pobočkami OHK Chomutov, OHK Most and OHK Louny.Spolupráce se středními školami


Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s.r.o., ŽatecSpolupráce se základními školami

Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace
Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Zlatnická 186, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace
Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace


Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895
Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Základní škola Chomutov, Písečná 5144
Základní škola Chomutov, Hornická 4387
Základní škola Chomutov, Školní 1480
Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728, příspěvková organizace


Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, příspěvková organizace
Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, příspěvková organizace
Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace
Základní škola Louny, Přemyslovců 2209, příspěvková organizace
Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace


Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny
Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny
Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Základní škola a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24, okres Louny

Základní škola Podbořany, Husova 276, okres Louny

Základní škola a Mateřská škola Březno, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace


V rámci podpory vzdělávání se také podílíme na tvorbě "Místního akčního plánu vzdělávání" (MAP) v Žateckém a Podbořanském regionu.

Propagace řemeslných a technických oborů Ústeckým krajem...

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Nove_PR_leporelo_pro_zaky_ZS.pdf 03.11.2023 3.1 MB