Δ v číslech: 15 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 72,58 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Uzavírka silnice I/27 v obci Žiželice. Více informací
Zpět

Charakteristika průmyslové zóny

Strategická průmyslová zóna Triangle

leží ve středu Evropy, v České republice mezi městy Most, Chomutov, Louny a Žatec. Jejím vlastníkem je Ústecký kraj a výkon správy průmyslové zóny zajišťuje od roku 2013 Správa průmyslové zóny Triangle, p. o. Tato zóna je jednou z šesti strategických průmyslových zón v České republice. Celková plocha zóny má výměru 364 hektarů a je určena pro realizaci investičních záměrů velkých, středních i malých podnikatelů, zejména z oblastí zpracovatelského průmyslu, technologických center, výzkumu a vývoje. Je podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu i Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Strategická průmyslová zóna Triangle je situována na pomezí tří okresů - Chomutov, Most a Louny, na dobře dopravně dostupném místě v prostoru bývalého vojenského letiště Žatec. Lokalita přiléhá k dálnici D7 Praha - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána/Reitzenhain (SRN) a v těsné blízkosti (cca 1 km) je silnice první třídy I/27 Most - Žatec - Plzeň. Vlastní obslužnost plochy průmyslové zóny je zajištěna kapacitně dostatečnými komunikacemi III. třídy, které byly vybudovány v rámci přípravy zóny. Jednotlivé nabízené pozemky jsou ve vzdálenosti do 25 metrů od těchto komunikací. Tyto silnice jsou mimoúrovňovými křižovatkami napojeny na dálnici D7 a silnici I/27.

Na území Strategické průmyslové zóny Triangle jsou připraveny k prodeji pozemky o různé výměře. Na těchto pozemcích nejsou žádné překážky (fyzické ani administrativní), které by bránily bezodkladnému zahájení přípravy na výstavbu nových průmyslových hal. Závěrečná zpráva o průběhu sanace podzemních vod v průmyslové zóně je k dispozici ve zkrácené verzi na odboru kancelář ředitele KÚÚK. Všechny napojovací body na již existující plně kapacitní inženýrské sítě se nacházejí ve vzdálenosti 20 - 40 metrů od hranice pozemků určených k prodeji. V případě standardní výstavby běžných výrobních hal, jejichž výroba nebude potenciálně ohrožovat životní prostředí, je reálné připravit a realizovat výstavbu takových hal v průběhu 12 měsíců. Nezbytností však je úzká spolupráce investora a jeho projekční a inženýrské společnosti, která mu zajišťuje přípravu stavby, se všemi orgány státní správy, které vydávají jednotlivá dílčí územní a stavební rozhodnutí.


Základní údaje o zóně

Název zóny: Strategická průmyslová zóna Triangle

Stát: Česká republika

NUTS II: Severozápad

Kraj: Ústecký

Okres: Louny

Obec s rozšířenou působností: Žatec

Obec/správní území: Žiželice, Staňkovice, Velemyšleves a Bitozeves

Vlastník: Ústecký kraj

Správce: Správa průmyslové zóny Triangle, p. o.

Původní využití: vojenské letiště Žatec

Typ zóny: strategická průmyslová zóna/velkoplošný firemní průmyslový park

Nadmořská výška: nejvyšší 273 m.n.m., nejnižší 270 m.n.m.

Celková rozloha zóny: 364 ha

Volné připravené plochy pro investory: 72,58 ha

Cena za 1 m2 pozemkové parcely: 680 - 730 Kč bez DPH a dalších skrytých poplatků. Je stanovována znaleckým posudkem v závislosti na poloze a rozloze pozemku.

Předpokládaný počet pracovních míst:  7 000 - 9 000


Udělená ocenění

Zóna získala významná ocenění v rámci soutěže Investor a Průmyslová zóna roku, kterou každoročně pořádá Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI:

  • v roce 2015 získala titul nejlepší průmyslová zóna roku 2014,
  • v roce 2006 "Zóna s největším společenským přínosem roku 2005",
  • v roce 2004 "Brownfield roku 2003".


Dokumenty

  Název Datum Velikost
PR_leporelo_o_prumyslove_zone_Triangle.pdf 11.12.2023 2.1 MB