Spustili jsme tyto nové internetové stránky. We've launched our new website. Na jejich vylepšení ak… Více informací
Zpět

Proč investovat v TriangleVýborná technická infrastruktura
Veškerá potřebná infrastruktura  je v maximální vzdálenosti  20 - 40 metrů od nabízených  pozemků.

Datové služby                                                            Věžový vodojem na pitnou vodu a zásobníky s užitkovou vodou
            

Čistírna odpadních a technologických vod                                     Transformátorová stanice - 110/22 kV
 


Regulační stanice plynu
 
Územní plán  
Průmyslová zóna je jediným možným funkčním využitím území. Je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu. Ve vybraných lokalitách je až 90% zastavitelnost bez omezení výšky staveb.
 
Územní plán
 

Rovina
Maximální rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem průmyslové zóny je 20 m při vzdálenosti těchto bodů 3 300 m (průměrné stoupání je 0,6%).
 
Pohled do zóny od severozápadu


Jasné vlastnické vztahy
Ústecký kraj je vlastníkem nabízených pozemků.
 

Nízká cena a žádné další poplatky
Konečná cena pozemků je 400 Kč/m2 bez DPH (cca 14,5 Є/m2). Žádné další poplatky, např. za vyjmutí ze zemědělského půdního fondu, apod.
 

 
Výborná dopravní dostupnost


Silniční doprava: dálnice D7 Praha - Louny - Chomutov - SRN. Dvacet nejvýznamnějších automobilek se nachází ve vzdálenosti do 400 km od průmyslové zóny Triangle.
 
Veřejná doprava: Ústecký kraj zajišťuje a dotuje veřejnou autobusovou dopravu zaměstnanců do průmyslové zóny Triangle.
 
Letecká doprava: letiště Václava Havla (Praha 60 km).

Veřejná autobusová doprava                                                                  Letecká doprava
            

Dopravní dostupnost průmyslové zóny
 

Hasičská stanice
Hasičská stanice s trvalou přítomností profesionálních hasičů. Dojezdová doba je do 6 minut od nahlášení události v rámci průmyslové zóny. Hasičská jednotka má určenou působnost i pro široké  okolí.

Hasičská stanice Bitozeves
 

Správu průmyslové zóny zajišťuje SPZ Triangle, p. o. a poskytuje:

 • ostrahu objektů v režimu 24/7
 • celoroční údržbu veřejných ploch
 • drobný údržbářský servis
 • ubytovnu pro 256 osob (dvoulůžkové nebo trojlůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím)
 • kantýnu s možností teplé i studené stravy
 • pronájem volných kancelářských prostor
 • ordinaci závodního lékaře
Letní údržba                                                                                            Zimní údržba
 

Ubytovna                                                                                                 Interiér pokoje

Kantýna                                                                                                   Jídelna
        

Interiér administrativní budovy                                                          Ostraha průmyslové zóny

Závodní lékař/ka

 

Připravované projekty dalšího rozvoje zóny

 • interaktivní vzdělávací areál IVA jako podpora technického vzdělávání
 • kamionová stání se zázemím pro řidiče
 • čerpací stanice PHM i s možností dobíjení elektromobilů
 • rychlé občerstvení, potraviny, balíkovna, apod.
Vize Triangle City

Projekt Interaktivního vzdělávacího areálu IVA

Kamionová stání