Δ v číslech: 13 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 80,68 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Proč investovat v TriangleVýborná technická infrastruktura
Veškerá potřebná infrastruktura  je v maximální vzdálenosti  20 - 40 metrů od nabízených  pozemků.
 
                      Datové služby
                                 
 
Věžový vodojem na pitnou vodu a zásobníky s užitkovou vodou
                                     
Čistírna odpadních a technologických vod 
 
Transformátorová stanice - 110/22 kV
 
Regulační stanice plynu

Územní plán  
Průmyslová zóna je jediným možným funkčním využitím území. Je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu. Ve vybraných lokalitách je až 90% zastavitelnost bez omezení výšky staveb.
 
Územní plán
 

Rovina
Maximální rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem průmyslové zóny je 20 m při vzdálenosti těchto bodů 3 300 m (průměrné stoupání je 0,6%).
 
Pohled do zóny od severozápadu


Jasné vlastnické vztahy
Ústecký kraj je vlastníkem nabízených pozemků.
 

Nízká cena a žádné další poplatky
Cena pozemků se pohybuje v intervalu 680 - 730 Kč za 1 m2 bez DPH a dalších skrytých poplatků. Je stanovována znaleckým posudkem v závislosti na poloze a rozloze pozemku.
 

 
Výborná dopravní dostupnost


Silniční doprava: dálnice D7 Praha - Louny - Chomutov - SRN. Dvacet nejvýznamnějších automobilek se nachází ve vzdálenosti do 400 km od průmyslové zóny Triangle.
 
Veřejná doprava: Ústecký kraj zajišťuje a dotuje veřejnou autobusovou dopravu zaměstnanců do průmyslové zóny Triangle.
 
Letecká doprava: letiště Václava Havla (Praha 60 km).

Veřejná autobusová doprava                                                                  
 
Letecká doprava
 
Dopravní dostupnost průmyslové zóny
  

Hasičská stanice
Hasičská stanice s trvalou přítomností profesionálních hasičů. Dojezdová doba je do 6 minut od nahlášení události v rámci průmyslové zóny. Hasičská jednotka má určenou působnost i pro široké  okolí.

Hasičská stanice Bitozeves
 

Správu průmyslové zóny zajišťuje SPZ Triangle, p. o. a poskytuje:

  • ostrahu objektů v režimu 24/7
  • celoroční údržbu veřejných ploch
  • drobný údržbářský servis
  • ubytovnu pro 256 osob (dvoulůžkové nebo trojlůžkové pokoje s vlastním hygienickým zázemím)
  • pronájem volných kancelářských prostor
Letní údržba
  
Zimní údržba
 
Ubytovna 
 
Interiér pokoje
 
Interiér administrativní budovy

Ostraha průmyslové zóny

Závodní lékař/ka


Připravované projekty dalšího rozvoje zóny

  • lokální vodíkové hospodářství, vědecko-výzkumná činnost, výrobní a montážní haly pro výrobce vodíkových technologií
  • mateřská škola
  • ubytování hotelového typu
  • kamionová stání se zázemím pro řidiče

Lokální vodíkové hospodářství, vědecko-výzkumná činnost, výrobní a montážní haly pro výrobce vodíkových technologií

Kamionová stání