Δ v číslech: 13 firem, 5 069 zaměstnanců k 12/2022, 80,68 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Správa průmyslové zóny Triangle

Vlastník Strategické průmyslové zóny Triangle

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01  Ústí nad Labem

Oficiální internetová stránka Ústeckého kraje


Výkon správy průmyslové zóny Triangle

Informace o srozumitelném a transparentním zpracování osobních údajů

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, viz podrobněji zde, klikněte prosím [PDF, 385 kB]. 


SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje s účinností od 01.08.2013 správu průmyslové zóny Triangle. Ústecký kraj je jejím zřizovatelem.
 
Adresa sídla: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
 
Adresa detašovaného pracoviště: Průmyslová 1062, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves
 
Naše identifikační číslo: 71295011
 
Naše daňové identifikační číslo: CZ71295011
 
Od 1. září 2023 jsme plátci DPH.
 
Všechny veřejné zakázky (až na povolené výjimky) s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele, viz zde.

Na základě § 28a odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 2 bod 2.4 a čl. 3 bod 3.16 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, dále ve znění usnesení Rady Ústecké kraje č. 025/28R/2017, SPZ Triangle, příspěvková organizace tímto zveřejňuje schválený:

rozpočet na rok 2022 [PDF, 407,2 kB],
rozpočet na rok 2023 [PDF, 410,3 kB],
střednědobý výhled rozpočtů v letech 2024 - 2025 [PDF, 373,2 kB].

Pro zvětšení organizační struktury, klikněte na obrázek...Dokumenty

  Název Datum Velikost
rozpocet_na_rok_2022.pdf 17.12.2021 407.2 KB
rozpocet_na_rok_2023.pdf 06.01.2023 410.3 KB
strednedoby_vyhled_rozpoctu_2024_2025.pdf 06.01.2023 373.2 KB
informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf 12.03.2021 385.3 KB
nase_organizacni_struktura.pdf 01.02.2022 129.8 KB