Δ v číslech: 15 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 72,58 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Uzavírka silnice I/27 v obci Žiželice. Více informací
Zpět

Správa průmyslové zóny Triangle

Vlastník Strategické průmyslové zóny Triangle

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01  Ústí nad Labem

Oficiální internetová stránka Ústeckého kraje


Výkon správy průmyslové zóny Triangle

Informace o srozumitelném a transparentním zpracování osobních údajů

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, viz podrobněji zde, klikněte prosím [PDF, 385 kB]. 


SPZ Triangle, příspěvková organizace zajišťuje s účinností od 01.08.2013 správu průmyslové zóny Triangle. Ústecký kraj je jejím zřizovatelem.
 
Adresa sídla: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
 
Adresa detašovaného pracoviště: Průmyslová 1062, Bitozeves-Průmyslová zóna Triangle, 438 01 Bitozeves
 
Naše identifikační číslo: 71295011
 
Naše daňové identifikační číslo: CZ71295011
 
Od 1. září 2023 jsme plátci DPH.
 
Všechny veřejné zakázky (až na povolené výjimky) s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč jsou zveřejněny na profilu zadavatele, viz zde.

Na základě § 28a odst. 2 a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. 2 bod 2.4 a čl. 3 bod 3.16 Metodiky předkládání finančních podkladů příspěvkových organizací Ústeckého kraje, dále ve znění usnesení Rady Ústecké kraje č. 025/28R/2017, SPZ Triangle, příspěvková organizace tímto zveřejňuje schválený:

rozpočet na rok 2024 [PDF, 945,8 kB],
střednědobý výhled rozpočtů v letech 2025 - 2026 [PDF, 699,2 kB].

Naše organizační struktura, pro zvětšení klikněte na obrázek...

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Rozpocet_na_rok_2024.pdf 28.12.2023 945.8 KB
Strednedoby_vyhled_rozpoctu_2025_2026.pdf 28.12.2023 699.2 KB
Nase_organizacni_struktura.pdf 12.02.2024 142.3 KB
informace_o_zpracovani_osobnich_udaju.pdf 12.03.2021 385.3 KB