Δ v číslech: 13 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 80,68 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Základní podmínky vstupu

Základní podmínky stanovené pro průmyslovou zónu z územních plánů přilehlých obcí a dotačních podmínek

Do prostoru SPZ Triangle zasahují územní plány sídelních útvarů Bitozeves, Staňkovice, Velemyšleves a Žiželice. Uvedené územní plány zahrnují tyto shodné základní podmínky:
  • v území strategické průmyslové zóny bude u každé stavby (každého investora) minimálně 10 % ploch ozeleněno.
  • limitní výška pro objekty zástavby je 15 m. Vyšší objekty se považují za pohledově exponované a navrhuje se proto, aby v případě jejich překročení v průmyslové zóně byla povinně zajišťována jejich architektonická kvalita prostřednictvím účasti autorizovaného architekta na projektu.
  • průmyslová zóna Triangle je určena především investorům, jejichž podnikatelské a investiční záměry jsou z oborů zpracovatelského průmyslu (vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin), dále oborů strategických služeb, technologických center nebo z oblasti výzkumu a vývoje, tj. CZ-NACE 10 - 33.

Pokud chce investor vstoupit do SPZ Triangle, jaký bude postup?

Obecný postup má obvykle následující kroky, které se mohou nepatrně odlišovat dle aktuálních potřeb zúčastněných stran.

Jaká je časová posloupnost jednotlivých procesů předcházejících investiční výstavbě v SPZ Triangle?

Klikněte na graf pro jeho zvětšení...

Dokumenty

  Název Datum Velikost
Seismicke zatizeni SPZ Triangle.pdf 04.11.2020 499.6 KB