Δ v číslech: 13 firem, 4 815 zaměstnanců k 12/2021, 93,06 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Výdejní samoobslužné Z-BOXY společnosti Zásilkovna s.r.o. jsou v provozu. Více informací
Zpět

Základní podmínky vstupu

Základní podmínky stanovené pro průmyslovou zónu z územních plánů přilehlých obcí

Do prostoru SPZ Triangle zasahují územní plány sídelních útvarů Bitozeves, Staňkovice, Velemyšleves a Žiželice. Uvedené územní plány zahrnují tyto shodné základní podmínky:
  • v území strategické průmyslové zóny bude u každé stavby (každého investora) minimálně 10 % ploch ozeleněno.
  • limitní výška pro objekty zástavby je 15 m. Vyšší objekty se považují za pohledově exponované a navrhuje se proto, aby v případě jejich překročení v průmyslové zóně byla povinně zajišťována jejich architektonická kvalita prostřednictvím účasti autorizovaného architekta na projektu.

Pokud chce investor vstoupit do SPZ Triangle, jaký bude postup?

Obecný postup má obvykle následující kroky, které se mohou nepatrně odlišovat dle aktuálních potřeb zúčastněných stran.

Jaká je časová posloupnost jednotlivých procesů předcházejících investiční výstavbě v SPZ Triangle?

Klikněte na graf pro jeho zvětšení...

Dokumenty