Δ v číslech: 13 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 80,68 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Průmyslová zóna Triangle má už i svého praktického lékaře

Zpět na seznam článků

Dne 15. července 2020 proběhla kolaudace ordinace praktického lékaře. Nachází se v 1. NP administrativní budovy Správy průmyslové zóny Triangle, v samotném centru průmyslové zóny, a to v ulici Průmyslová 1062.

Službu praktického lékaře zajišťuje nestátní zdravotnické zařízení MEDICA SEVER s.r.o. Vedoucím lékařem je Libor Maryško. „Poskytujeme odborné pracovně-lékařské služby na základě zákona 373/2011 Sb., ve znění zákona č. 205/2020 Sb. a vyhlášky 79/2013 Sb. Například se jedná o výkon preventivních lékařských prohlídek zaměstnanců z velkých i malých firem, prevenci ochrany zdraví před nemocemi z povolání, předcházení úrazům ve výrobní sféře. Po dohodě se zájemcem zajištění lékařského dohledu přímo na pracovišti společnosti, a to s maximálním ohledem na dosažení a udržení nejlepšího možného zdravotního stavu klienta/klientky s garancí vysoké úrovně zdravotní péče. Ordinace je vybavena souborem zdravotnických přístrojů, které jsou nezbytné pro plnohodnotné poskytování komplexních pracovně-lékařských služeb. Toto vše šetří čas zaměstnavatelům i jejich zaměstnancům, neboť většina úkonů proběhne v jednom čase a na jednom místě,“ uvedl šéflékař Maryško.

Kromě pracovního lékařství se zařízení zaměřuje na lepší informovanost o některých zdravotnických tématech. Celkově tak přispívá ke zvýšení povědomí pracovníků a jejich vedoucích o současných možnostech prevence proti civilizačním i nádorovým onemocněním, onemocněním pohybového aparátu a o možnostech zbavit se závislostí na některých návykových látkách, jako je alkohol či tabák.

Přítomnost ordinace v centrální části průmyslové zóny významným způsobem ušetří čas zaměstnavatelům, tak i jejich zaměstnancům a možná i občanům ze spádových částí obcí. Je v docházkové vzdálenosti z ulice Průmyslová, kde je největší koncentrace výrobních závodů. Její provozní doba se prozatím stanovuje na základě předchozího objednání. V současné době má ještě volnou kapacitu pro poskytování výše uvedených služeb, které lze nabídnout i dalším zájemcům.

Tiskovou zprávu připravil: Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.
Ve Strategické průmyslové zóně Triangle, dne 17. července 2020, 11.15 hod.