Δ v číslech: 13 firem, 4 815 zaměstnanců k 12/2021, 90,67 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Exkurzní dny pro osmáky základních škol

Zpět na seznam článků
V měsíci červnu jsme uspořádali dva exkurzní dny pro žáky osmých tříd základních škol. Dne 13. 6. 2019 se zúčastnily dvě partnerské, a to ZŠ Přemyslovců 2209 a ZŠ Kapitána Otakara Jaroše z Loun.
 
V přednáškovém sále administrativní budovy SPZ Triangle, p. o., Ing. Renata Janků (administrativně technická pracovnice) v rámci prezentace představila průmyslovou zónu, a to od historie po současnost. Poté proběhl krátký kvíz o drobné ceny. Následně se žáci přesunuli autobusem do areálu americké společnosti Solar Turbines EAME s.r.o., kde si pod vedením techniků prohlédli celý závod a obdrželi drobné dárky.
 
V závěru jsme s žáky projeli celou zónu autobusem. Podrobným komentářem o jednotlivých společnostech je provedl Ing. Martin Pondělík (manažer pro lidské zdroje a práci s veřejností SPZ Triangle, p. o.). Poté jsme se rozloučili a popřáli žákům, aby se co nejlépe rozhodli o svém budoucím povolání.
 
Dne 18. 6. 2019 se přijeli do zóny podívat žáci žatecké ZŠ Petra Bezruče 2000. Dopolední program byl stejný jako u předcházející akce s tím rozdílem, že žáci navštívili závod španělské společnosti Gestamp Louny s.r.o. Také oni si pod vedení HR manažera Ing. Davida Kyncla a jeho kolegy Lukáše Kucharczyka (vedoucího výroby) prohlédli výrobu. Následně si také autobusem projeli zónu s komentářem.
 
Obě skupiny byly unešené zaváděním robotizace i digitalizace do výroby. Někteří zároveň začali přemýšlet o studiu technického nebo řemeslného oboru. Kdo ví, po jeho absolvování se možná s některými z nich profesně potkáme v průmyslové zóně Triangle a nebude to tak dlouho trvat…

  Pohled na exkurzní den očima žáků ZŠ Petra Bezruče z Žatce připojujeme níže:

 EXKURSE Z POHLEDU ŽÁKŮ

 V úterý 18. června jsme my žáci 8. tříd ZŠ Žatec, Petra Bezruče 2000 měli celý den zaměřený do budoucnosti – na naše možné budoucí povolání. Navštívili jsme průmyslovou zónu TRIANGLE.
 
Ráno jsme se sešli v zasedací místnosti, kde nás čekala přednáška od Ing. Renaty Janků. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o historii průmyslové zóny a samozřejmě také o její současnosti. Mnozí z nás si odsud odnesli nejen plno informací, ale také malé dárky, které získali při závěrečném kvízu.
 
Poté jsme po svačině nastoupili do autobusu, který nás zavezl přímo na místo. Naší zastávkou byla budova firmy Gestamp Louny s.r.o.. Tady nám nejdříve pán představil její činnost a poté, co jsme byli poučeni o bezpečnosti, jsme si prohlédli provozní halu. Po ukončení prohlídky firmy jsme opět nasedli do autobusu a projeli celou zónu. Touto částí nás provázel pan Ing. Martin Pondělík.
 
Celá akce se nám líbila a někteří z nás možná už ví, kam si za necelý rok podají přihlášku.
 
***Publikováno v originále, článek sepsaly žákyně 8. A, ZŠ Petra Bezruče 2000, Žatec.***
Prezentace Ing. Renaty Janků, administrativně technické pracovnice SPZ Triangle, p. o.
Skupinové foto žáků osmých tříd ZŠ Louny.
Školení žáků k BOZP ve společnosti Solar Turbines EAME s.r.o.
Žáci osmých tříd před závodem společnosti Solar Turbines EAME s.r.o.
Žáci osmé třídy ZŠ Žatec při prezentaci o zóně.
Exkurze ve společnosti Gestamp Louny s.r.o.
Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.

Foto: Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.

Ve Strategické průmyslové zóně Triangle, dne 10. července 2019, 13.30 hod.