Δ v číslech: 13 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 72,58 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Uzavírka silnice I/27 v obci Žiželice. Více informací
Zpět

7. setkání personalistů a personalistek z průmyslové zóny Triangle

Zpět na seznam článků
Ve středu 8. března 2023 se uskutečnilo 7. setkání personalistů a personalistek společností, které v průmyslové zóně Triangle podnikají. Program je přiložen níže.

V prvním diskusním bloku se hodnotila dopravní obslužnost průmyslové zóny, kterou od prosince loňského roku zajišťuje společnost UMBRELLA Coach and Buses s.r.o., a to ze směrů od Litvínova, Mostu, Jirkova, Chomutova a Žatce. Přepravce zastupovali manažeři dopravy Tomáš Urbánek a Radim Vašut. Za Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje odborně reagovali vedoucí oddělení Jakub Jeřábek a technolog dopravy Martin Duda. Jaroslav Krch, ředitel Správy průmyslové zóny Triangle navázal prezentací o aktuálním dění v průmyslové zóně včetně plánovaných projektů.

Ve druhém bloku setkání se řešilo nepostradatelné sepětí firem při organizaci exkurzí do výrobních závodů, a to pro žáky i jejich pedagogy z partnerských škol. Exkurze jsou efektivním, interaktivním nástrojem pro podporu zájmu o technické a řemeslné obory. Váženými hosty proto byli ředitel Jiří Mladý ze Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace a ředitelka Ivana Hermannová ze Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace.

Na závěr zazněla důležitá rozhodovací posloupnost pro správnou volbu povolání, která by měla do sebe zapadat, jako dobře promazaná ozubená kolečka hodinového strojku. Ta už totiž začíná objektivním dialogem v rodině, pokračuje sebekritickým zhodnocením studijních výsledků na základní škole třeba i za asistence kariérní poradkyně, předpoklady pro úspěšné absolvování studia na škole střední, promocí na vysoké a sebenaplňujícím nalezením uplatnění v aktuální nabídce trhu práce, ideálně v rámci hranic Ústeckého kraje.

7. setkání personalistů a personalistek moderovala referentka propagace a lidských zdrojů Renata Janků

Za Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje pohotově a odborně reagoval vedoucí oddělení Jakub Jeřábek (drží v ruce dokument)

Ředitel Správy průmyslové zóny Triangle Jaroslav Krch prezentoval aktuální dění v průmyslové zóně včetně plánovaných projektů

Tiskovou zprávu připravil: Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.
V průmyslové zóně Triangle 15. března 2023, 12.00 hod.

Dokumenty

  Název Datum Velikost
03_08_2023_Program_7_setkani_personalistu.pdf 15.03.2023 1.2 MB