Δ v číslech: 15 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 72,58 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Uzavírka silnice I/27 v obci Žiželice. Více informací
Zpět

65 mosteckých žáků bylo v Hitachi

Zpět na seznam článků

Dne 23. listopadu 2022 jsme připravili exkurzní den pro žáky a žákyně devátých tříd základní školy z Mostu, Vítězslava Nezvala 2614. Celé akce se zúčastnilo rekordních 65 deváťáků/deváťaček. Po menším bloudění v zóně dorazili k naší administrativní budově. Z autobusu se rovnou přesunuli do prezentační místnosti. Poté proběhla prezentace o průmyslové zóně od její historie až po současnost, kterou provedla referentka propagace a lidských zdrojů Renata Janků. O přednášku byl očividný zájem. Padlo dost dotazů, jak ze strany žáků, tak i pedagogů.

Po skončení prezentace se žáci přesunuli do autobusu a společně jsme odjeli do výrobního závodu japonské společnosti Hitachi Astemo Czech, s.r.o., která podniká v průmyslové zóně Triangle. Ve vstupní hale nás přivítal pan Groman se dvěma techniky. Proběhlo krátké školení BOZP a poté se žáci rozdělili do tří skupin. Každá skupina pod vedením technika postupně zamířila do tajů výroby. Žáci se seznámili s různými technologiemi a padl i nespočet otázek. Nejvíce je zaujalo robotické pracoviště, kde dochází k pochromování jednotlivých komponentů automobilových tlumičů. Zde jsme strávili nejvíce času. Žáci i viděli, jak se programuje toto pracoviště prostřednictvím PC.

Následně jsme nastoupili do autobusu a objeli jsme celou zónu, aby žáci viděli vše v reálném prostředí a uvědomili si, jak je zóna plošně veliká. Objížďku doplnila komentářem Renata Janků. Na konci projížďky jsme žákům popřáli, aby si dobře zvolili střední školu či učiliště, tak, aby po jejím absolvování našli bezproblémové uplatnění na trhu práce. Doufáme, že tato exkurze jim posloužila jako nástroj pro optimální volbu jejich budoucího povolání.

Prezentace Renaty Janků v administrativní budově správy průmyslové zóny Triangle

Skupina deváťáků/deváťaček s pedagogickým doprovodem mostecké základní školy

Ve vstupní hale Hitachi Astemo, zleva pan Groman, kolega technik, Mgr. Gromanová, firemní technik a Renata Janků

Žáci před modelem automobilového tlumiče, který se v průmyslové zoně Triangle vyrábí

Foto účastníků exkurze poprvé...

Foto účastníků exkurze podruhé...


Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.
Foto: Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.
V průmyslové zóně Triangle 8. prosince 2022, 9.10 hod.