Δ v číslech: 13 firem, 5 370 zaměstnanců k 12/2020, 62,62 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Zpět

Důležité sdělení

Δ v číslech:


∗číselný údaj 62,62 se vztahuje k 11/2021∗