Δ v číslech: 13 firem, 4 913 zaměstnanců k 12/2023, 80,68 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Triangle se zapojil do realizace KAP

Zpět na seznam článků

Krajský Akční Plán Ústeckého kraje (KAP) si v aktuálním období stanovil jako hlavní cíl pro oblast vzdělávání podporu technických oborů i řemesel, a to včetně kariérového poradenství (KARIPO). Byly vytipovány základní profesní okruhy, ve kterých má kraj problémy s personálním obsazováním. Sem patří například strojírenství, elektrotechnika, apod.

 

Na základě tohoto plánu proběhl dne 5. března 2019 workshop pro kariérní poradkyně i poradce spádových základních škol. Účelu vhodně posloužila průmyslová zóna Triangle, která se orientuje na strojírenskou výrobu pro automobilový průmysl. Akce se uskutečnila v prostorách japonského závodu Hitachi Automotive Systems Czech s.r.o. Jménem Ústeckého kraje účastníky přivítala Ing. Michaela Brožová, projektová manažerka KARIPO. Dále se moderování ujaly zástupkyně pedagogicko-psychologické poradny v Lounech Mgr. Lenka Menzlová a v Chomutově Mgr. Leona Veselá, obě též v roli koordinátorek KARIPO.

Postupně vystoupili zástupci středních škol (které jsou zároveň našimi smluvními partnery) v následujícím pořadí s danými tématy:

František Cabal - vedoucí učitel odborného výcviku Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov

Představení školy se zaměřením na strojírenské obory vzdělání.

 

Mgr. Helena Adámková - učitelka teoretického vyučování SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most

Strojařina v Mostě – o krok blíže budoucnosti.

 

Mgr. Simona Vágnerová – ředitelka OA a SOŠ gen. Františka Fajtla, Louny

Představení školy a strojírenských oborů.

 

Ing. Jiří Marhold – ředitel Gymnázia a SOŠ, Podbořany

Uplatnění absolventů strojírenských oborů na trhu práce v regionu.

 

Na prezentaci škol navázala zástupkyně SPZ Triangle, p. o.:

 

Ing. Renata Janků - Administrativně technická pracovnice SPZ Triangle

Pracovní příležitosti v technických oborech a řemeslech v průmyslové zóně Triangle.

 

Ing. Janků zmapovala situaci na pracovním trhu, představila jednotlivé firmy z průmyslové zóny Triangle a poukázala na možnosti profesního uplatnění absolventů strojních oborů, např. v průmyslové zóně Triangle.

Pod vedením techniků společnosti Hitachi následoval přesun do výroby. Prohlédli jsme si automatizovaný závod s odborným výkladem.

Cílem workshopu bylo připravit kariérní poradkyně a poradce základních škol na jejich práci, ukázat jim reálné strojírenské prostředí a možnosti studia technických oborů.

 

Věříme, že příprava a proškolení kariérních poradkyň i poradců pomůže v kladné orientaci žáků základních škol směrem k technickým oborům a řemeslům.

Závěrečné poděkování patří společnosti Hitachi Automotive Systems Czech s.r.o., která umožnila konání workshopu v jejím zázemí.

František Cabal - vedoucí učitel odborného výcviku Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov

František Cabal - vedoucí učitel odborného výcviku Střední školy technické, gastronomické a automobilní, Chomutov

Mgr. Helena Adámková - učitelka teoretického vyučování SPŠ a SOŠ gastronomie a služeb, Most

Mgr. Simona Vágnerová – ředitelka OA a SOŠ gen. Františka Fajtla, Louny

Ing. Jiří Marhold – ředitel Gymnázia a SOŠ, Podbořany

Ing. Renata Janků - Administrativně technická pracovnice SPZ Triangle

Závod společnosti Hitachi Automotive Systems Czech s.r.o. v průmyslové zóně Triangle.

Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.
Foto: Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.
Ve Strategické průmyslové zóně Triangle, dne 12. října 2020, 10.50 hod.