Δ v číslech: 13 firem, 4 815 zaměstnanců k 12/2021, 90,67 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Triangle se opět zapojil do realizace KAP

Zpět na seznam článků

Krajský Akční Plán Ústeckého kraje (KAP) si v aktuálním období stanovil jako hlavní cíl pro oblast vzdělávání podporu technických oborů i řemesel, a to včetně kariérového poradenství (KARIPO). Byly vytipovány základní profesní okruhy, ve kterých má kraj problémy s personálním obsazováním. Sem například patří strojírenství, elektrotechnika, apod.

 

Na základě tohoto plánu proběhl dne 14. května 2019 workshop pro kariérní poradkyně i poradce spádových základních škol. Tentokráte byl zaměřen na studium elektro oborů. Setkání proběhlo v prostorách partnerské Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov. Jménem střední školy přivítal účastníky její ředitel Ing. Jiří Mladý. Dále se moderování ujaly zástupkyně pedagogicko-psychologické poradny v Lounech Mgr. Lenka Menzlová a v Chomutově Mgr. Leona Veselá, obě v roli koordinátorek KARIPO. Postupně vystoupili zástupci středních škol (z nichž většina jsou zároveň našimi smluvními partnery) v následujícím pořadí s danými tématy:

Ing. Lenka Demjanová - vedoucí učitelka pracoviště SOŠ energetické a stavební Chomutov
Téma: Obory elektro - Model vzdělávání L+H

 

Ing. Jiří Otipka - Gymnázium a SOŠ, Podbořany, p. o.
Téma: Mechatronika

 

Ing. Jaromír Donát - SPŠ elektrotechnická a ZDVPP, s.r.o. Žatec
Téma: Programování, počítačové sítě a zabezpečovací systémy jsou klíčem k elektrotechnickému vzdělávání a uplatnění na trhu práce

 

 Ing. Romana Šrámková - Střední škola EDUCHEM, a.s. Meziboří
 Téma: Elektro obory - Střední škola EDUCHEM, a. s.

 

 

Na prezentaci škol navázala zástupkyně SPZ Triangle, p. o.:

                                   

Ing. Renata Janků - Administrativně technická pracovnice SPZ Triangle, p.o.
Téma: Pracovní trh v regionech a uplatnění absolventů elektro oborů v PZ Triangle

 

Ing. Janků zmapovala situaci na pracovním trhu, představila jednotlivé firmy z průmyslové zóny Triangle a poukázala na možnosti profesního uplatnění absolventů elektro oborů, např. v Triangle.

 

Dále vystoupila zástupkyně společnosti PULS investiční, s.r.o. Tento závod se specializuje na výrobu pulzních napájecích zdrojů (tzv. trafíček):

 

Mgr. Dana Mašlová, MBA - HR manažerka
           Téma: Cesty Pulsem s Pulsem

Mgr. Mašlová seznámila přítomné s činností a výrobním programem společnosti.

 

Po skončení prezentací se všichni přesunuli do školních dílen, kde si pod vedením učitele odborného výcviku Františka Cabala prohlédli obráběcí stroje centrálně řízené počítačem, tzv. CNCéčka. Tím se v teoretické rovině propojily strojírenské obory s elektro obory. Učitelé tak měli možnost se názorně seznámit s funkčností těchto strojů.

Následoval přesun autobusem do závodu PULS, kde pod vedením výrobního manažera Pavla Růžičky a jeho kolegy, jsme si prohlédli částečně ruční, ale i plně automatizovanou výrobu pulzních napájecích zdrojů.

 

Cílem workshopu bylo připravit kariérní poradkyně a poradce základních škol na jejich práci, ukázat jim reálné prostředí závodu s elektro výrobou a možnosti studia těchto technických oborů.

Věříme, že proškolení kariérních poradkyň i poradců pomůže v kladné orientaci žáků základních škol směrem k technickým oborům a řemeslům. Závěrečné poděkování náleží společnosti PULS, která formou příjemného bonusu nabídla oběd zdarma pro všechny účastníky workshopu.

Účastníky přivítal Ing. Jiří Mladý - ředitel Střední školy technické, gastronomické a automobilní Chomutov.

Prezentace Ing. Lenky Demjanové - vedoucí učitelky pracoviště SOŠ energetické a stavební Chomutov.

Prezentace Ing. Jiřího Otipky - vedoucího učitele odborného výcviku z Gymnázia a SOŠ, Podbořany, p. o.

Prezentace Ing. Jaromíra Donáta - učitele SPŠ elektrotechnické a ZDVPP, s.r.o. Žatec.

Prezentace Ing. Romany Šrámkové - učitelky Střední školy EDUCHEM, a.s. Meziboří.

Prezentace Ing. Renaty Janků - Administrativně technická pracovnice SPZ Triangle, p.o.

Prezentace Mgr. Dany Mašlové, MBA - HR manažerky společnosti PULS investiční, s.r.o., Chomutov.

Publikum workshopu.

Pohled na závod společnosti PULS investiční, s.r.o., Chomutov.

Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.
Foto: Martin Pondělík, SPZ Triangle, p. o.
Ve Strategické průmyslové zóně Triangle, dne 23. května 2019, 14.00 hod.