Δ v číslech: 13 firem, 5 069 zaměstnanců k 12/2022, 90,67 ha volných ploch na prodej,… Více informací
Prohlédněte si nová 360° panoramata v průmyslové zóně. Více informací
Zpět

Exkurzní den pro Základní školu Žatec, Petra Bezruče 2000

Zpět na seznam článků

Po delší odmlce způsobené virovou pandemickou situací se podařilo uspořádat exkurzní den pro Základní školu Žatec, Petra Bezruče 2000. Akce proběhla 21. září 2022.

Prezentaci o průmyslové zóně Triangle na základní škole zahájila Renata Janků, referentka propagace a lidských zdrojů Správy průmyslové zóny Triangle, p. o. Po jejím skončení žáci nastoupili do přistaveného autobusu a společně jsme odjeli do průmyslové zóny. Zde jsme navštívili japonskou společnost Hitachi Astemo Czech, s. r. o. Přivítala nás personální manažerka Pavla Procházková. Pod dozorem hlavního technika proběhlo školení BOZP. Následovalo rozdělení žáků do tří skupin, které se postupně ve výrobní hale seznámily s technologií výroby předních a zadních tlumičů pro osobní automobily. Pozornost deváťáků byla prověřena vědomostním kvízem. Správných odpovědí bylo chvályhodně mnoho. Proto přišel na řadu los, třem nejlepším věnoval firemní propagační balíček.

Poté následoval přesun do autobusu s pomalým obkroužením průmyslové zóny, a to za odborného výkladu Martina Pondělíka.

Závěrem pevně věříme, že jsme žákům rozšířili rozhled směrem ke správné volbě jejich budoucího povolání a možnosti uplatnění na pracovním trhu po skončení střední školy či učiliště.

Zahájení prezentace Mgr. Petrem Vaňkem, který je zároveň i školním kariérním poradcem

Prezentace v podání Renaty Janků ze Správy průmyslové zóny Triangle, p. o.

Přivítání personalistkou Pavlou Procházkovou (uprostřed) a hlavním technikem

Proškolení BOZP, rozdělení žákyň a žáků devátých tříd do skupin

Pohled na výrobní závod japonské společnosti v průmyslové zóně Triangle

Tiskovou zprávu připravila: Ing. Renata Janků, SPZ Triangle, p. o.

Foto: SPZ Triangle, p. o.

V průmyslové zóně Triangle 29. září 2022, 11.35 hod.